• Super Hydrophobic

Super hydrophobic ເປັນເທກໂນໂລຍີການເຄືອບພິເສດ, ເຊິ່ງສ້າງຄຸນສົມບັດ hydrophobic ຕໍ່ກັບຜິວໜັງ ແລະ ເຮັດໃຫ້ເລນສະອາດ ແລະ ຊັດເຈນສະເໝີ.

ຄຸນ​ລັກ​ສະ​ນະ

- Repelles ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນແລະສານ oily ຂໍຂອບໃຈກັບຄຸນສົມບັດ hydrophobic ແລະ oleophobic

- ຊ່ວຍປ້ອງກັນການຖ່າຍທອດລັງສີທີ່ບໍ່ຕ້ອງການຈາກອຸປະກອນແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າ

- ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການເຮັດຄວາມສະອາດເລນໃນການໃສ່ປະຈໍາວັນ